Academic section serves as a source of information for those engaged in economic development. If you are interested in free publishing in our library, please send us your work to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

 

Microfinance

BACHELOR'S DISSERTATIONS

Srovnání systémů alternativních finančních prostředníků se zaměřením na mikrofinancování mezi Angolou a Bosnou a Hercegovinou, Angolares, ČZU Praha, CZE, 2016

►Srovnání systémů alternativních finančních prostředníků se zaměřením na mikrofinancování mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, Bílková, ČZU Praha, CZE, 2015

Srovnání rozvoje mikrofinančního trhu v zemích Venezuely, Peru a Kolumbie, Holý, ČZU Praha, CZE, 2014

►Možnosti mikrofinančních institucí posílit finanční systémy a infrastrukturu venkova v České republice, Illéšová, ČZU Praha, CZE, 2014

Mikrofinance: obecná analýsa a ziskovost, Špinar, Metropolitní Univerzita Praha, CZE, 2011

►Mikrofinance a mikroúvěry v rozvojových zemích, Pekař, VŠE , Praha, CZE, 2011

►Effects of microcredit on welfare of beneficiaries of Naara and Buco Rural Banks in Ghana, Brobbey, University of Tamale, GH, 2010

►Analýza mikrofinančních institucí v Bolívii, Poledňáková, VŠE, Praha, CZE, 2010

►Realizace rozvojové pomoci pomocí mikroúvěrů, Rippl, VŠE, Praha, CZE, 2010

►Mikrofinance - efektivní nástroj řešení chudoby, ano či ne? Švecová, VŠE, Praha, CZE, 2009

 

MASTER'S THESIS

►The challenges of Ghana MFIs in relation to international financial sources, Ohend Darko, CULS, Prague, CZE, 2016

►The analysis of the evolution of MFIs in Ghana, Kena-Amoah, CULS, Prague, CZE, 2016

Islamic Microfinance in Afghanistan, Zadran, CULS, Prague, 2015

►Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR, Charvátová, ČZU, Praha, CZE, 2014

►Mikrofinancování, Barcal, ZČU, Plzeň, CZE, 2013

►Microfinance: special case of Bolivia, Pečmanová, VŠE, Prague, CZE, 2013

►Zahraniční rozvojová spolupráce - Zamyšlení nad některými formami, Poledňáková, VŠE, Praha, CZE, 2012

►Mikrofinance jako možnost investování, Gregorová, MU, Brno, CZE, 2011

► Analýza vývoje mikrofinančního sektoru, UK, Plhoň, CZE, 2011

►Mikrofinance jako investiční alternativa: studie potenciálu a rozložení rizik, Cveček, UK + ČVUT, Praha, CZE, 2009

►Microfinance and Microcredit Sustainability of MFIs and Impact of the Financial Crises, Dokulilova, UK, Praha, CZE, 2009

►Instruments of fight against poverty in developing countries and proposal for a World Vision, Hes, IHI, Zittau, DEU, 2002


DOCTORAL DISSERTATIONS

►Proposal for a creation of collateral system for microfinance sector: a tool for development and reduction of systemic risk, Hes, CULS, Prague, CZE, 2013

►Efekty mikrofinancování na cílovou populaci, Stupková, CZU, Praha, CZE, 2008

 

ARTICLES & CONFERENCE POSTERS

►A Global Collateral System For Microfinance Sector, Hes, CULS, 2014

►Correction of the claim for microfinance market 1.5 billion clients, Hes + Poledňáková, CZU, ILSHS, POL, 2013

►Transversalidad, Moises, Ambito Productivo, ANMIF, MEX, 2013

►Reduction of global development cost caused by microfinance inefficiencies, Hes + Srnec, CZU, IJEF University of West Florida, USA, 2011

►Proposal to build missing foundations of microfinance industry, Hes + Srnec + Drasarova , CZU, University Petrosani, ROM, 2011

►Transforming 3rd world debt into microfinance liabilities, Hes + Srnec + Drasarova + Neradova, CZU, IJAME, IND, 2011

►Role of microfinancing in Islamic countries: Experience from Ankara province, Turkey, Neradova + Hes + Srnec, ČZU, Praha, CZE, 2012

 

Social economics

MASTER'S THESIS

►What is social economics? Rechy, Mexico City, MX, 2014 

►Vybrané projekty solidární ekonomiky a jejich přispívání ke snižování chudoby, případová studie z Córdoby, Argentiny, Dudrová, UP Olomouc, CZE, 2011

►Etika a ekonomika, Bezdomnikov, ČZU Praha, CZE, 2012

 

 

 

General topics - development

BACHELOR'S DISSERTATIONS

►Economic and Social Cost of Power Outages: The Case of Pakistan, Černý, CUNI, Prague, CZE, 2013

►Mezinárodní organizace a jejich rozvojová agenda: vybrané případy, Králová, VŠE, Praha, CZE, 2011

 

MASTER'S THESIS

►Is Farming a Lucrative Strategy for the Rural Population in Calakmul Region, Southern Mexico? Analysis of Diversification of Livelihood Strategies, Vašková, ČZU, Prague, CZE, 2015

►The role of Small and Medium Business Enterprises to theSocio-Economic Development of Ghana, Mintah, MU, Brno, CZE, 2014

International Labour Migration between Africa and Europe, Mansaray, ČZU, Praha, CZE, 2011

►Trvale udržitelný rozvoj a jeho indikátory na příkladu Spojených Států Mexických, Drašarová, ČZU ITS, Praha, CZE, 2010

►Rozvojová spolupráce České republiky se zaměřením na region Latinské Ameriky, Fričová, VŠE, Praha, CZE, 2011

►Determinanty rozhodování o poskytnutí humanitární pomoci v kontextu subjektivní racionality, Říkovský, MU, Brno, CZE, 2012

►Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací, Říkovský, MU, Brno, CZE, 2012

 

PHD DISSERTATIONS

►La Pedagogía Crítica en tiempos del Paradigma de la Economía Global, López Noreña, UNICUCES, Cali, COL, 2012  

►El Comercio Justo, Miguel De Vera Mouliaa, Universidad Publica de Navarra, SP, 2016

 

 

ARTICLES & CONFERENCE POSTERS

►The transcendence of pauperized Mexican countryside to national economy, Mendoza, Vinculo Comunitario, MEX, 2011

►The transcendence of pauperized Mexican countryside to national economy, Mendoza, Vinculo Comunitario, MEX, 2011

►Protection of biodiversity through creation of worldwide hotspot economic zone system, Hes + Srnec, CZU, IJMBS, Chandigargh, IND, 2011

►Los niños de la calle en Bolivia - El testimonio de La Paz, Poledňáková, CZE, 2011

 

Corporate social responsability - CSR

ARTICLES & CONFERENCE POSTERS

►Veinte reflexiones sobre lo que es la economía, Rechy Montiel, MEX, 2013

►Společenská odpovědnost podniků jako zdroj konkurenční výhody?, Zadražilová, Acta Oeconomica, CZE, 2008

 

Socially Responsible Investment  - SRI

REPORTS

►KPMG, European Responsible Investing Fund Survey, 2013

►EUROSIF, European SRI study, 2012

 

Peer to peer and crowdfunding 

REPORTS

►CAMBRIDGE, The 2nd European Alternative Finance Industry Report, 2016.