myELEN.com umožňuje spoření s družstvy a mikrofinančními institucemi, propojení spotřeby se spořením, účast na klimatické hře a využití burzy pro transformaci přebytků Ʉ.  Příklad: V rámci projektu Úrok v Kávě investor podpoří družstvo návratnou finanční podporou úročenou 7% p.a., užitou na renovaci plantáží v lesních ekosystémech.  V rámci spoření se úrok vyplácí v penězích. V rámci propojení spotřeby se spořením investor může zvolit výplatu v v surovinách produkovaných družstvem za velkoobchodní ceny viz. při půjčce 12,000 Kč investor získává každé čtyři měsíce v rámci úročení 1 kg zrnkové kávy.